...

Dlaczego my?

Dlaczego warto wybrać niepubliczny żłobek w Piasecznie „Domek Elfów”?

…bo nie ustajemy w pracy nad najwyższą jakością świadczonych przez nas usług.

Nasi wychowawcy to specjaliści w dziecinie pedagogiki i psychologii. Pomimo wykształcenia stale podnoszą swoje kwalifikacje. Korzystamy z wszelkich dostępnych innowacyjnych projektów wdrażających programy wspomagające rozwój zawodowy kadry oraz samej placówki.

 1. Bazujemy na profesjonalizmie naszej doświadczonej kadry pedagogicznej. Wśród członków naszego zespołu znaleźć można osoby, które przez wiele lat piastowały stanowiska dyrektorskie w najlepszych prywatnych placówkach oświatowych w Warszawie.
 2. Zapewniamy realizację rozszerzonej podstawy programowej.
 3. Uczymy języków obcych, wykorzystując metodę naturalnego przyswajania języka. Podczas zajęć dzieci śpiewają, tańczą, grają w gry podłogowe i zabawy ruchowe, odgrywają scenki. A wszystko w języku angielskim.
 4. Dzięki glottozabawom dzieci nabywają umiejętności płynnego czytania.
 5. Współpracujemy z doświadczonym psychologiem i logopedą.
 6. Proponujemy dodatkowe formy zajęć, takich jak: bajkoterapię, zajęcia z cyklu Małego Kucharza, Małego Artysty, Dziecko w świecie przyrody, Dziecko w świecie muzyki oraz Dziecko w świecie Montessori.
 7. Rozwijamy talenty.
 8. Dbamy o to, aby dzieci odpowiednio dużo czasu spędzały wśród zieleni.
 9. Rozwijamy pasję do podróżowania organizując comiesięczne wycieczki.

Domek Elfów został wyróżniony prestiżowym Znakiem Jakości KidZone!

Znak Jakości KidZone to najbardziej prestiżowy ogólnopolski program promocji najlepszych firm zorientowanych na rodzinę i dzieci, zrzeszający liderów w swoich branżach.

Ideą projektu jest pokazywanie i promowanie najwyższej jakości produktów i usług dla rodziny, w szczególności dla dzieci, oraz promocja podmiotów dla których najwyższa jakość stanowi kluczową wartość w działalności biznesowej.

Program selekcjonuje, wyróżnia i rekomenduje najlepsze produkty, usługi i rozwiązania kierowane do segmentu rodzinnego, w szczególności bezpieczne, przyjazne i polecane dla dzieci.

Znak jakości KidZone jest wyrazem uznania za wysiłek wkładany przez nasze przedszkole w celu dostosowania usług do najwyższych standardów. Zostaliśmy wyróżnieni i uhonorowani za codzienne działania w dążeniu do osiągania najwyższej jakości i wysokiego poziomu bezpieczeństwa swoich usług oraz wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań pro-dziecięcych.

Uczestniczymy w międzynarodowym programie promocji zdrowia psychicznego Przyjaciele Zippiego”

W trosce o zdrowie psychiczne naszych przedszkolaków Domek Elfów oficjalnie przystąpił do międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Jest to program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Uczy je, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie.

Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership for Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie

Uczestniczymy w wyzwaniu #Cała Polska Programuje

Kodowanie okazało się strzałem w dziesiątkę. Te zajęcia sprawiają naszym przedszkolakom ogromną frajdę. Pracujemy z matą do kodowania i kolorowymi kubeczkami. Wykorzystujemy kodowanie nie tylko podczas zajęć ale również przy okazji ciekawych wydarzeń, które mają miejsce w przedszkolu. Kodowanie wkręciło nas na dobre i dlatego od 28 września dołączyliśmy do wyzwania „Cała Polska Programuje” w ramach Ogólnopolskiego Programu “Uczymy Dzieci Programować”, organizowanego przez “Fundację Rozwoju Edukacji Cyfrowej”. Przez 10 dni będziemy realizować zadania przygotowane specjalnie na tą okoliczność. Będzie dużo pracy, ale my nie możemy się już doczekać.

O PROGRAMIE

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa dla klas 4-8)

Więcej informacji o projekcie znajduje się na naszej stronie

Uczestniczymy w projekcie matematycznym #20minutdlaMATEMATYKI”

Celem projektu jest wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej, zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w środowisku przedszkolnym, szkolnym i domowym.

Projekt ma na celu:

 1. Zachęcenie przedszkoli i szkół podstawowych [klasy I-III] do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej. W przypadku klas początkowych – wyciąganie zadań matematycznych z kartki papieru [podręczników] do nauczania czynnościowego, używanie liczmanów, itd.
 2. Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej [która ma przełożenie zarówno na edukację przedszkolną, jak i wczesnoszkolną]
 3. Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy placówek z rodzicami
 4. Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w Dziecięcej Matematyce® przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej, jak i domowej
 5. Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do prowadzenia zajęć, zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami
 6. Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych
 7. Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki
 8. Utrwalenie własnych wiadomości i umiejętności z zakresu podstaw matematyki

Więcej informacji o projekcie znajduje się na naszej stronie

Realizujemy program Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

Program Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy  od 2014roku wspiera pracowników żłobków i przedszkoli oraz rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u najmłodszych Polaków. Podkreśla rolę prawidłowego żywienia  dzieci w wieku od 1 do 6 roku życia.

Nasza placówka brała udział w warsztatach lub konsultacjach:

 1. „Co to znaczy zdrowe żywienie? Ogólne zasady prawidłowego żywienia dzieci”
 2. „Mocne kości i zęby, czyli rola wapnia i witaminy D”
 3. „Cukier w diecie – słodzimy czy nie słodzimy?”,
 4. „Sól w diecie. Soli do woli?”
 5. „Alergie na pokarm”
 6. „Świeża woda zdrowia doda – na pragnienie – woda”
 7. „Co robić, kiedy za dużo je? Otyłość.”
 8. „Zachęcać czy nie? Kto podejmuje decyzje? Granice wyboru dziecka”
 9. „Niejadek czy neofobia?”
 10. „Jemy oczami – estetyka na talerzu”
 11. „Ja sam, ja sama – czego dzieci się uczą podczas posiłku”

Realizujemy innowacyjny projekt  Multimedialny System Ekspercki Aktywne łącza”

„Aktywne Łącza Multimedialny System Ekspercki” to projekt realizowany przez Fundację Drabina Rozwoju i skierowany  do wychowawców w przedszkolach, świetlicach i innych placówkach przedszkolnych i opiekuńczych a jego główną ideą jest wspomaganie rozwoju zawodowego dzięki upowszechnieniu idei flexicurity i przy wykorzystaniu multimedialnych środków przekazu.

W ramach projektu powstał Multimedialny System Ekspercki, który umożliwia wsparcie szkoleniowe, doradcze i narzędziowe.

Projekt „Aktywne Łącza” promuje ideę flexicurity czyli szeroko rozumiane elastyczne formy zatrudnienia.

Rozwija umiejętność samokształcenia, podnoszenia kompetencji i strategię uczenia się przez całe życie co ma pomóc w radzeniu sobie z dynamicznymi zmianami środowiska pracy. Dzięki zwiększeniu świadomości z zakresu form i warunków zatrudnienia, organizacji własnej pracy i stosowaniu elastycznych rozwiązań dostosowanych do własnych możliwości łatwiej pogodzić życie zawodowe z prywatnym i skracać okresy ewentualnego bezrobocia.

Uczestniczymy w programie edukacyjnym Warsztaty zdrowych stópek

Okres dzieciństwa jest czasem, w którym kształtują się nawyki i określone zachowania. Przedszkole jest obok rodziców współodpowiedzialne za kreowanie właściwych nawyków i zachowań wśród dzieci, warunkując przy tym ich prawidłowy rozwój i zdrowie. Przykładamy do tego ogromną wagę, dlatego w naszym przedszkolu odbyły się Warsztaty Zdrowych Stópek.

Warsztaty Zdrowych Stópek to autorski projekt edukacyjny, realizowany od 2010 roku przez gabinety podologiczne Satin.Celem Warsztatów Zdrowych Stópek jest szerzenie wśród rodziców świadomości podologicznej, edukacja w zakresie prawidłowej pielęgnacji i higieny stóp, kształtowanie postawy prozdrowotnej u dzieci i ich rodziców oraz ukazanie konsekwencji braku profilaktyki w obrębie stóp. Organizatorem akcji jest sieć gabinetów podologicznych Satin, istniejąca na rynku od 2006 roku. Partnerami akcji są: Ursynów.tv, Zwalcz Nudę, Dziecko w Warszawie, Kerpro, Boskie Stopy.

Domek Elfów jest Ambasadorem Polskiego Radia Dzieciom

Nasze Przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie Ambasador Polskiego Radia Dzieciom”.

Polskie Radio Dzieciom to pierwszy i jedyny program radiowy w Polsce przygotowywany wyłącznie dla dzieci i rodziców. Jego misją jest jednoczenie rodzin do wspólnego spędzania czasu i zapewnianie wspaniałej zabawy poprzez edukację. Z pasją przekazuje wiedzę i zaraża ciekawością do świata! Na jego  antenie można spotkać królika, lwa, misia, a nawet smoka! Chętnie opowiedzą dzieciom o swoich przygodach. O poranku stawia na nogi śpiochy, po południu zaspokaja ciekawość słuchaczy wiedzą na temat aktualnych wydarzeń, a wieczorem kołysze do snu.

Audycje Polskiego Radia Dzieciom to programy dla dzieci od 3 do 11 roku życia, z dziedziny historii, muzyki, kultury, a nawet z ekonomii… „Warsztat Małego Artysty” inspiruje do wspólnej zabawy i pracy grupowej w przedszkolu. Stałe miejsce w ramówce mają też piękne słuchowiska Polskiego Radia, gry i zabawy.  Od rana do 21 prezentowane jest pasmo dla dzieci, a wieczorem audycje dla rodziców, którzy mogą wtedy posłuchać “Strefy Rodzica”. Znajdą tam między innymi audycje poradnikowe z udziałem uznanych ekspertów, i doskonałą muzykę jazzową. W tym radiu nie ma reklam, jest za to mnóstwo wspaniałej dziecięcej muzyki!

W ramach projektu „Ambasador Polskiego Radio Dzieciom”, Polskie Radio Dzieciom odwiedza placówki szkolne i przedszkolne, a także kontaktuje się z nimi telefonicznie aby na żywo – w audycji „Poranek w Polskim Radiu Dzieciom” porozmawiać z dziećmi. Dla Polskiego Radia Dzieciom, to właśnie dzieci są inspiracją do tworzenia planu audycji na każdy dzień. Chcą więc docierać do placówek położonych nie tylko w wielkich miastach i małych miasteczkach, ale także do najbardziej oddalonych od Warszawy wiosek.

Polskie Radio Dzieciom chce towarzyszyć uczniom i przedszkolakom w stawianiu pierwszych kroków do samodzielności. Otwierają się na to, co maluchy i uczniowie chcą im przekazać. Prowadzący audycję, o poranku dzwoni do przedszkoli i szkół podstawowych i rozmawia z dziećmi o tym, co jest dla nich najważniejsze. W co lubią się bawić, czego lubią się uczyć, jakich piosenek lubią słuchać i jakie książki czytać. Podczas rozmowy dzieci mogą porozmawiać o marzeniach oraz wielkich i małych planach na przyszłość. W trakcie audycji przedszkolaki i dzieci w wieku wczesnoszkolnym śpiewają, recytują wiersze lub po prostu opowiadają o sobie i swoim otoczeniu.

Żłobek niepubliczny w Piasecznie „Domek Elfów” jest oficjalnym partnerem programu Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny honorowana w Domku Elfów!

Przedszkole Niepubliczne Domek Elfów na mocy umowy zawartej ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” zostało oficjalnym partnerem programu Karta Dużej Rodziny. Nasza placówka od lat jako priorytet stawia sobie świadczenie usług na najwyższym poziomie. Teraz dzięki Karcie Dużej Rodziny można będzie otrzymać 50% zniżki na opłatę rekrutacyjną oraz zniżkę w wysokości 100 zł na czesne. Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Żłobek niepubliczny w Piasecznie „Domek Elfów” uczestniczy w programie Akcja Dawcom w Darze”

Firmy biorące udział w Akcji Dawcom w Darze udzielają zniżek wszystkim Honorowym Dawcom Krwi.  Nasze przedszkole udziela zniżki na czesne w wysokości 10% dla dzieci wszystkich Honorowych Dawców Krwi. Rabaty przyznawane są na podstawie legitymacji HDK.

Akcja trwa od roku 2007. Jest to autorska, prywatna i niekomercyjna inicjatywa Kuby Terakowskiego, którą zajmuje się on sam, w czasie wolnym.

Zgodnie z pierwotną koncepcją, Akcja Dawcom w Darze promować miała równocześnie honorowe krwiodawstwo oraz aktywny tryb życia, dlatego wśród uczestników Akcji przeważają schroniska górskie i inne obiekty noclegowe oraz sklepy turystyczne. Z czasem, do Akcji zaczęły zgłaszać się firmy o odmiennych profilach, często prowadzone przez samych krwiodawców.

Każdy może wesprzeć Akcję dołączając swoją firmę lub zachęcając do udziału następnych przedsiębiorców. Szczegóły akcji znajdziecie Państwo na stronie Dawcom w Darze

Uczymy dzieci, że warto i trzeba pomagać

Pragniemy wychować dzieci na dobrych ludzi. Uczymy je szacunku do ludzi i przyrody. Pokazujemy, że trzeba i warto pomagać. Domek Elfów organizuje lub wspiera różnego rodzaju zbiórki oraz akcje pomocy. Wspólnie z rodzinami naszych wychowanków pomagamy wówczas osobom w potrzebie, fundacjom czy schroniskom.

Wspieramy innowacyjny konkurs edukacyjny językowo – plastyczny JUMP

W roku szkolnym 2018/2019 wspieraliśmy innowacyjny konkurs edukacyjny językowo-plastyczny JUMP organizowany przez Fundację Dzieci Zdolnych „COGITO. Konkurs oparty na nagrodzonym European Language Label 2016 projekcie – książce „Poetry and Art for Creativity – Inspirations” (nagroda przyznawana przez Komisję Europejską oraz Ministra Edukacji w Polsce).

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Głównym celem konkursu „JUMP” było promowanie twórczego, kreatywnego nauczania języka angielskiego w Polsce poprzez aktywność twórczą dzieci, inspirowaną kontaktem ze sztuką oraz doświadczaniem korespondencji sztuk.

Wykorzystujemy Glottodydaktykę jako metodę przygotowującą już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania.

Glottodydaktyka daje rewelacyjne efekty. Zajęcia pozwalają zwrócić dziecku uwagę na narządy mowy, na ich pracę w czasie mówienia. Dziecko w zabawie może odkrywać pracę wiązadeł głosowych (strun głosowych), pracę warg i języka. Uczą dziecko odpowiedniego operowania głosem, ćwiczyć otwieranie ust, wysuwanie ich do przodu i zaokrąglanie warg, unoszenie języka i niewsuwanie go między zęby. Glottodydaktyka porządkuje dziecku świat głosek i liter.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych przedszkolaków.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.