...

Dlaczego my?

Dlaczego warto wybrać niepubliczny żłobek na Ursynowie Domek Elfów?

…bo nie ustajemy w pracy nad najwyższą jakością świadczonych przez nas usług.

Nasi wychowawcy to specjaliści w dziecinie pedagogiki i psychologii. Pomimo wykształcenia stale podnoszą swoje kwalifikacje. Korzystamy z wszelkich dostępnych innowacyjnych projektów wdrażających programy wspomagające rozwój zawodowy kadry oraz samej placówki.

 1. Bazujemy na profesjonalizmie naszej doświadczonej kadry pedagogicznej. Wśród członków naszego zespołu znaleźć można osoby, które przez wiele lat piastowały stanowiska dyrektorskie w najlepszych prywatnych placówkach oświatowych w Warszawie.
 2. Zapewniamy realizację rozszerzonej podstawy programowej.
 3. Uczymy języków obcych, wykorzystując metodę naturalnego przyswajania języka. Podczas zajęć dzieci śpiewają, tańczą, grają w gry podłogowe i zabawy ruchowe, odgrywają scenki. A wszystko w języku angielskim.
 4. Dzięki glottozabawom dzieci nabywają umiejętności płynnego czytania.
 5. Współpracujemy z doświadczonym psychologiem i logopedą.
 6. Proponujemy dodatkowe formy zajęć, takich jak: bajkoterapię, zajęcia z cyklu Małego Kucharza, Małego Artysty, Dziecko w świecie przyrody, Dziecko w świecie muzyki oraz Dziecko w świecie Montessori.
 7. Rozwijamy talenty.
 8. Dbamy o to, aby dzieci odpowiednio dużo czasu spędzały wśród zieleni.
 9. Rozwijamy pasję do podróżowania organizując comiesięczne wycieczki.

Realizujemy program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

Program Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy  od 2014roku wspiera pracowników żłobków i przedszkoli oraz rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u najmłodszych Polaków. Podkreśla rolę prawidłowego żywienia  dzieci w wieku od 1 do 6 roku życia.

Nasza placówka brała udział w warsztatach lub konsultacjach:

 1. „Co to znaczy zdrowe żywienie? Ogólne zasady prawidłowego żywienia dzieci”
 2. „Mocne kości i zęby, czyli rola wapnia i witaminy D”
 3. „Cukier w diecie – słodzimy czy nie słodzimy?”,
 4. „Sól w diecie. Soli do woli?”
 5. „Alergie na pokarm”
 6. „Świeża woda zdrowia doda – na pragnienie – woda”
 7. „Co robić, kiedy za dużo je? Otyłość.”
 8. „Zachęcać czy nie? Kto podejmuje decyzje? Granice wyboru dziecka”
 9. „Niejadek czy neofobia?”
 10. „Jemy oczami – estetyka na talerzu”
 11. „Ja sam, ja sama – czego dzieci się uczą podczas posiłku”

Realizujemy innowacyjny projekt  „Multimedialny System Ekspercki Aktywne łącza”

„Aktywne Łącza Multimedialny System Ekspercki” to projekt realizowany przez Fundację Drabina Rozwoju i skierowany  do wychowawców w przedszkolach, świetlicach i innych placówkach przedszkolnych i opiekuńczych a jego główną ideą jest wspomaganie rozwoju zawodowego dzięki upowszechnieniu idei flexicurity i przy wykorzystaniu multimedialnych środków przekazu.

W ramach projektu powstał Multimedialny System Ekspercki, który umożliwia wsparcie szkoleniowe, doradcze i narzędziowe.

Projekt „Aktywne Łącza” promuje ideę flexicurity czyli szeroko rozumiane elastyczne formy zatrudnienia.

Rozwija umiejętność samokształcenia, podnoszenia kompetencji i strategię uczenia się przez całe życie co ma pomóc w radzeniu sobie z dynamicznymi zmianami środowiska pracy. Dzięki zwiększeniu świadomości z zakresu form i warunków zatrudnienia, organizacji własnej pracy i stosowaniu elastycznych rozwiązań dostosowanych do własnych możliwości łatwiej pogodzić życie zawodowe z prywatnym i skracać okresy ewentualnego bezrobocia.

Uczestniczymy w programie edukacyjnym „Warsztaty zdrowych stópek

Okres dzieciństwa jest czasem, w którym kształtują się nawyki i określone zachowania. Przedszkole jest obok rodziców współodpowiedzialne za kreowanie właściwych nawyków i zachowań wśród dzieci, warunkując przy tym ich prawidłowy rozwój i zdrowie. Przykładamy do tego ogromną wagę, dlatego w naszym przedszkolu odbyły się Warsztaty Zdrowych Stópek.

Warsztaty Zdrowych Stópek to autorski projekt edukacyjny, realizowany od 2010 roku przez gabinety podologiczne Satin.Celem Warsztatów Zdrowych Stópek jest szerzenie wśród rodziców świadomości podologicznej, edukacja w zakresie prawidłowej pielęgnacji i higieny stóp, kształtowanie postawy prozdrowotnej u dzieci i ich rodziców oraz ukazanie konsekwencji braku profilaktyki w obrębie stóp. Organizatorem akcji jest sieć gabinetów podologicznych Satin, istniejąca na rynku od 2006 roku. Partnerami akcji są: Ursynów.tv, Zwalcz Nudę, Dziecko w Warszawie, Kerpro, Boskie Stopy.

Domek Elfów jest Ambasadorem Polskiego Radia Dzieciom

Nasze Przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Ambasador Polskiego Radia Dzieciom”.

Polskie Radio Dzieciom to pierwszy i jedyny program radiowy w Polsce przygotowywany wyłącznie dla dzieci i rodziców. Jego misją jest jednoczenie rodzin do wspólnego spędzania czasu i zapewnianie wspaniałej zabawy poprzez edukację. Z pasją przekazuje wiedzę i zaraża ciekawością do świata! Na jego  antenie można spotkać królika, lwa, misia, a nawet smoka! Chętnie opowiedzą dzieciom o swoich przygodach. O poranku stawia na nogi śpiochy, po południu zaspokaja ciekawość słuchaczy wiedzą na temat aktualnych wydarzeń, a wieczorem kołysze do snu.

Audycje Polskiego Radia Dzieciom to programy dla dzieci od 3 do 11 roku życia, z dziedziny historii, muzyki, kultury, a nawet z ekonomii… „Warsztat Małego Artysty” inspiruje do wspólnej zabawy i pracy grupowej w przedszkolu. Stałe miejsce w ramówce mają też piękne słuchowiska Polskiego Radia, gry i zabawy.  Od rana do 21 prezentowane jest pasmo dla dzieci, a wieczorem audycje dla rodziców, którzy mogą wtedy posłuchać “Strefy Rodzica”. Znajdą tam między innymi audycje poradnikowe z udziałem uznanych ekspertów, i doskonałą muzykę jazzową. W tym radiu nie ma reklam, jest za to mnóstwo wspaniałej dziecięcej muzyki!

W ramach projektu „Ambasador Polskiego Radio Dzieciom”, Polskie Radio Dzieciom odwiedza placówki szkolne i przedszkolne, a także kontaktuje się z nimi telefonicznie aby na żywo – w audycji „Poranek w Polskim Radiu Dzieciom” porozmawiać z dziećmi. Dla Polskiego Radia Dzieciom, to właśnie dzieci są inspiracją do tworzenia planu audycji na każdy dzień. Chcą więc docierać do placówek położonych nie tylko w wielkich miastach i małych miasteczkach, ale także do najbardziej oddalonych od Warszawy wiosek.

Polskie Radio Dzieciom chce towarzyszyć uczniom i przedszkolakom w stawianiu pierwszych kroków do samodzielności. Otwierają się na to, co maluchy i uczniowie chcą im przekazać. Prowadzący audycję, o poranku dzwoni do przedszkoli i szkół podstawowych i rozmawia z dziećmi o tym, co jest dla nich najważniejsze. W co lubią się bawić, czego lubią się uczyć, jakich piosenek lubią słuchać i jakie książki czytać. Podczas rozmowy dzieci mogą porozmawiać o marzeniach oraz wielkich i małych planach na przyszłość. W trakcie audycji przedszkolaki i dzieci w wieku wczesnoszkolnym śpiewają, recytują wiersze lub po prostu opowiadają o sobie i swoim otoczeniu.

Żłobek niepubliczny na Ursynowie „Domek Elfów” jest oficjalnym partnerem programu Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny honorowana w Domku Elfów!

Przedszkole Niepubliczne Domek Elfów na mocy umowy zawartej ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” zostało oficjalnym partnerem programu Karta Dużej Rodziny. Nasza placówka od lat jako priorytet stawia sobie świadczenie usług na najwyższym poziomie. Teraz dzięki Karcie Dużej Rodziny można będzie otrzymać 50% zniżki na opłatę rekrutacyjną oraz zniżkę w wysokości 100 zł na czesne. Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Żłobek niepubliczny na Ursynowie „Domek Elfów” uczestniczy w programie „Akcja Dawcom w Darze”

Firmy biorące udział w Akcji Dawcom w Darze udzielają zniżek wszystkim Honorowym Dawcom Krwi.  Nasze przedszkole udziela zniżki na czesne w wysokości 10% dla dzieci wszystkich Honorowych Dawców Krwi. Rabaty przyznawane są na podstawie legitymacji HDK.

Akcja trwa od roku 2007. Jest to autorska, prywatna i niekomercyjna inicjatywa Kuby Terakowskiego, którą zajmuje się on sam, w czasie wolnym.

Zgodnie z pierwotną koncepcją, Akcja Dawcom w Darze promować miała równocześnie honorowe krwiodawstwo oraz aktywny tryb życia, dlatego wśród uczestników Akcji przeważają schroniska górskie i inne obiekty noclegowe oraz sklepy turystyczne. Z czasem, do Akcji zaczęły zgłaszać się firmy o odmiennych profilach, często prowadzone przez samych krwiodawców.

Każdy może wesprzeć Akcję dołączając swoją firmę lub zachęcając do udziału następnych przedsiębiorców. Szczegóły akcji znajdziecie Państwo na stronie Dawcom w Darze

Uczymy dzieci, że warto i trzeba pomagać

Pragniemy wychować dzieci na dobrych ludzi. Uczymy je szacunku do ludzi i przyrody. Pokazujemy, że trzeba i warto pomagać. Domek Elfów organizuje lub wspiera różnego rodzaju zbiórki oraz akcje pomocy. Wspólnie z rodzinami naszych wychowanków pomagamy wówczas osobom w potrzebie, fundacjom czy schroniskom.

Wykorzystujemy Glottodydaktykę jako metodę przygotowującą już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania.

Glottodydaktyka daje rewelacyjne efekty. Zajęcia pozwalają zwrócić dziecku uwagę na narządy mowy, na ich pracę w czasie mówienia. Dziecko w zabawie może odkrywać pracę wiązadeł głosowych (strun głosowych), pracę warg i języka. Uczą dziecko odpowiedniego operowania głosem, ćwiczyć otwieranie ust, wysuwanie ich do przodu i zaokrąglanie warg, unoszenie języka i niewsuwanie go między zęby. Glottodydaktyka porządkuje dziecku świat głosek i liter.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.