...

Wyrzutnia piłeczek

Dzieci się nudzą? Mamy na to radę. Zróbcie razem z nami wyrzutnię piłeczek. Wystarczy balon, papierowy lub plastikowy kubeczek jednorazowy, ewentualnie papierowa tulejka. A potem co Wam wpadnie lekkiego w ręce do ładowania wyrzutni.

Copyright 2024 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.