...

Samoloty – ciąg dalszy zajęć online

Podczas ostatnich zajęć online, grupę Skrzatów odwiedził Kapitan samolotu. Niezwykłe to było spotkanie. Pan Kapitan opowiedział dzieciom o swojej pracy, oraz jak wyglądają samoloty. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, a zajęcia bardzo podobały się dzieciom.
Pomyśleliśmy, że doskonałym uzupełnieniem tych zajęć, będzie wykonanie modelu samolotu. Zapraszamy Was do wspólnej pracy. Wystarczy kolorowy papier oraz rolka po papierze toaletowym.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.