...

Zajęcia offline z ciocią Martyną – biedronka z papieru

Dziś nie spotykamy się na zajęciach online. Pomyśleliśmy jednak, że być może macie ochotę na krótkie kreatywne zajęcia z dziećmi. Zapraszamy do wspólnego robienia biedronek z papieru. Teraz, gdy wiosna bucha za oknem, mogą być piękną dekoracją dziecięcego pokoju.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.