...

Wesołe pszczółki – zajęcia plastyczne z Ciocią Iwoną

Dzisiaj nuda nam nie straszna. W domu na pewno znajdzie się rolka po papierze toaletowym oraz kolorowy papier. Może zrobimy wspólnie wesołe pszczółki? Ciocia Iwona razem ze swoją córeczką zapraszają na zajęcia plastyczne. A wieczorem, jak zwykle o godzinie 19, zapraszamy na „Czytanie na dobranoc”. Dziś ciocia Kasia przeczyta Wam „Bajkę o odważnej pszczole”.
Zatem do bzzzzobaczenia….

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.