...

Rytmika obrazkowa

Lubicie ćwiczenia z ciocią Haliną, prawda? Wiemy, że ostatnie zabawy rączkami, bardzo podobały się dzieciom. Dziś zabawa rytmiczna inna niż wszystkie. Ciekawe, czy uda się połączyć głos cioci, rytm i obrazki… Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.