...

Robimy bociana z papieru – zajęcia offline z Ciocią Haliną

Na łąkach pojawiły się już bociany. Co powiecie na to, byśmy zrobili bociany z papieru? Ciocia Halina z naszej piaseczyńskiej placówki, pokaże Wam jak je wykonać.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.