...

Opowieść ruchowa – zajęcia offline z Ciocią Agnieszką

Kilka dni temu, ciocia Agnieszka zadała swojej grupie niezwykłe zadanie. Zadanie, które ma na celu skupienie, pobudzenie wyobraźni oraz odegranie scenki. Nam się to bardzo spodobało. Postanowiliśmy zatem zaprosić wszystkie dzieci do zabawy. Jesteście gotowi? Posłuchajcie i poruszajcie się w rytm tej opowieści. Ciekawe komu się to uda.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.