...

Bocian z płatków kosmetycznych – zajęcia offline z Ciocią Martyną

Ciocia Martyna wymyśliła bociana z płatków kosmetycznych. Wspaniale prezentuje się na tle błękitnego nieba. Może i Wy zrobicie sobie takiego towarzysza wiosennych spacerów?
Czekamy na Wasze zdjęcia.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.