...

Wyniki konkursu „Jesienne zwierzęta”

Konkurs „Jesienne zwierzęta” został zakończony. Dzieci wspólnie z rodzicami przygotowały bardzo ciekawe i oryginalne prace. Spośród prac wyłoniliśmy 3 nagrody główne oraz wyróżnienia.

Gratulujemy Zwycięzcom.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.