...

Wycieczka do Fabryki Marzeń

Podobno jest takie miejsce, gdzie spełniają się wszystkie dziecięce marzenia. Postanowiliśmy to sprawdzić i zabraliśmy dziś dzieci do cudownego miejsca FABRYKI MARZEŃ…

Podczas pobytu w Fabryce przedszkolaki wzięły udział w warsztatach, podczas których wykonały popularne i uwielbiane przez nie gniotki i squishi. To doskonałe kieszonkowe zabawki odstresowujące. Podczas zajęć każde dziecko mogło zrealizować własny projekt, a przy okazji poznać tajniki rozprężającej się powoli pianki. Dowiedzieć się dlaczego nie każda farba będzie odpowiednia do malowania wszystkich typów powierzchni i wiele innych.

Tworzenie własnych zabawek to dopiero początek atrakcji. Na dzieci czekały również zabawy ruchowe i animacje prowadzone przez pracowników Fabryki.

Kiedy w końcu wybraliśmy się w drogę powrotną do przedszkola, w autokarze zapadła cisza. Pełne wrażeń, zmęczone dzieci zasnęły. To chyba najlepsza ocena naszej wycieczki. 🙂

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.