...

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik „Polaris”

Kolejny dzień spędziliśmy w Centrum Nauki Kopernik. Pragnąc dopasować tematykę zwiedzanych wystaw do wieku naszych przedszkolaków, dla młodszych wybraliśmy wystawę „Bzzz”. Z 4 i 5 latkami wybraliśmy się natomiast na pokaz filmu „Polaris” oraz zwiedzanie wystaw otwartych.

„Polaris” to ciekawa historia animowana, która przybliża dzieciom różne rodzaje ciał niebieskich i tłumaczy pojęcie ruchu obrotowego Ziemi oraz najważniejsze elementy metody naukowej.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.