...

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

Dbając o bezpieczeństwo dzieci,  raz w roku cała kadra przedszkola odbywa całodniowe szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz okresowe badania z przepisów BHP. W tym roku szkolenie miało miejsce w minioną sobotę. Uczyliśmy się między innymi opatrywać rany, usuwać przedmioty z dróg oddechowych oraz przeprowadzać resuscytację. Szkolenie pozwala na przypomnienie oraz utrwalenie zasad pierwszej pomocy, które są niezwykle ważne gdy opiekuje się dziećmi. Świadomość tego co należy robić w nagłych wypadkach jest niezwykle istotna i pozwala na szybką i prawidłową reakcję. Po szkoleniu pracownicy przedszkola czują się pewnie a rodzice mają poczucie bezpieczeństwa powierzając nam swoje dzieci.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.