...

Święto Niepodległości w Domku Elfów

Najważniejsze święto w polskim kalendarzu. 11 listopada 1918 roku to data, którą powinien znać każdy Polak i Polka. To dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość.  Zadaniem nas dorosłych jest wychowanie dzieci w szacunku do ojczyzny oraz kształtowanie w nich wartości patriotycznych.
Już od kilku tygodni dzieci podczas zajęć uczyły się z ciocią Marzenką piosenek patriotycznych. W ostatnim czasie wychowawczynie prowadziły z nimi zajęcia tematyczne. Przedszkolaki rozmawiały o Polsce, starsze również o historii.  Dzieci poznawały symbole narodowe: hymn, flagę, godło. Przy okazji powstały patriotyczne prace plastyczne, które zawisły w naszej galerii.  Prace wykonane różnymi technikami są niezwykle ciekawe w swej formie.

Chcemy nadać Świętu odpowiednią oprawę, pokazując naszym wychowankom szacunek do ojczyzny. Jak co roku uroczyście powiesiliśmy flagę na budynku przedszkola. Zaśpiewaliśmy hymn. Zwieńczeniem była uroczystość, podczas której przedszkolaki zaśpiewały dla swoich kolegów i koleżanek piosenki patriotyczne, których uczyły się podczas ostatnich tygodni.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania występów naszych małych patriotów.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.