...

Światowy Dzień Pszczół

Co roku 20 maja świat obchodzi Dzień Pszczół. Święto to zatwierdziło w 2017 roku ONZ na wniosek Słowenii. Ma ono na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia pszczół w naszym ekosystemie i ich wkładu w światową produkcję żywności.

Przedszkole Niepubliczne na Ursynowie Domek Elfów co roku zaprasza z tej okazji specjalnego gościa. W tym roku był to pan Grzegorz Czamara, który jest właścicielem „Pasieki od Jana”. Pan Grzegorz poprowadził z przedszkolakami specjalne zajęcia, podczas których opowiadał o swojej pracy. Dzieci poznały cykl życia pszczoły. Dowiedziały się jak powstaje miód. Nauczyły się, że o pszczoły trzeba dbać, ponieważ są niezwykle ważne dla całego świata.

Copyright 2024 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.