...

Przyjaciele Zippiego

Dla naszych przedszkolaków zrobimy wiele. Dbamy o ich zdrowie fizyczne, o to, by dobrze się odżywiały. Uczymy samodzielności, obserwujemy, czy prawidłowo się rozwijają. Troszczymy się o ich zdrowie emocjonalne. Uczymy prawidłowych relacji w grupie oraz norm przyjętych w społeczeństwie. Czy to wystarczy?

Wiek 5-7 lat to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian w życiu dziecka. Intensywna nauka, zdobywanie nowych umiejętności oraz etap przekraczania progu szkolnego. Dziecko, które w tym wieku rozwinie umiejętności psychospołeczne, doskonale poradzi sobie zarówno na tym etapie, jak i w dalszej przyszłości.

W trosce o zdrowie psychiczne naszych wychowanków poszliśmy o krok dalej. W październiku przedszkole Domek Elfów oficjalnie przystąpiło do międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Jest to program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Uczy je, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.

Pani Anna Adamek ukończyła specjalny kurs organizowany przez Centrum Pozytywnej Edukacji. Jest to jedyny w Polsce przedstawiciel, który na podstawie umowy licencyjnej jest upoważniony do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego”. Właścicielem programu jest angielska Fundacja „Partnership for Children”. Otrzymawszy odpowiedni certyfikat, Pani Ania poprowadzi w naszej zerówce cykl 24 spotkań, podczas których zrealizuje zajęcia zgodne ze starannie przygotowanym scenariuszem. Specjalnie dla przedszkolaków z Domku Elfów nasza przyjaciółka Szyszka Dziergajka wykonała maskotkę sympatycznego patyczaka Zippiego, który pełni wiele ważnych funkcji w programie.

Realizując zajęcia, nie mówi się dzieciom, co mają robić ani: “To rozwiązanie jest dobre, a tamto złe”. Zajęcia mają zachęcać dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach. Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami. Dzięki temu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności. Uczy dzieci, jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać. Program zachęca również do współpracy i pomagania innym dzieciom. Pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość i jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

Podczas pierwszych zajęć Świetliki poznały trójkę przyjaciół, którzy mierzą się z różnymi sytuacjami. Czasami nawet zabawnymi, ale przyjaciele napotykają też różne problemy. Dzieci wspólnie zastanawiają się, jak można je rozwiązać, stosując się do dwóch ważnych zasad, o których mówi Zippi.

Program wykorzystuje ciekawe formy nauki. Jedną z nich jest własnoręczne szycie sympatycznego patyczaka. Nasze sprytne Świetliki wspaniale sobie poradziły z tym zadaniem. Trzeba tu nadmienić, że niektóre z dzieci po raz pierwszy w życiu miały do czynienia z igłą i nitką.

Wszystkim nam zależy na tym, by nasze dzieci były szczęśliwe i odnosiły sukcesy, dlatego w całym programie „Przyjaciół Zippiego” ogromną rolę odgrywają rodzice. Zachęcamy Państwa do  rozmawiania z dziećmi o ich uczuciach, przeżyciach i potrzebach. Na co dzień wkładają Państwo wiele wysiłku w to, aby dzieci były najedzone, ciepło ubrane, by były zdrowe. Wybierają Państwo dla nich najlepsze przedszkola, zapisują na dodatkowe zajęcia. Pragnąc zapewnić dzieciom dobrą przyszłość, starannie wyszukują Państwo szkołę, czuwają, by dziecko dorastało w odpowiednim  środowisku i dobierało sobie najlepszych przyjaciół. Jak często w codziennej bieganinie, znajduje się czas, aby zastanowić się, czy dziecko jest szczęśliwe, wysłuchać, co myśli o świecie i  porozmawiać o tym, co dla niego jest ważne?

Program „Przyjaciele Zippiego” pomyślał także o rodzicach i przygotował dla nich specjalny przewodnik. Teraz również Państwo mogą wspomóc pracę nauczyciela podczas realizacji programu. Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem dla Rodziców Przyjaciele Zippiego (1), w którym zaprezentowane zostały najważniejsze informacje na temat programu.

Więcej informacji na temat programu „Przyjaciele Zippiego” można znaleźć na

stronie

Więcej informacji na temat programu „Przyjaciele Zippiego” można znaleźć na stronie https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.