...

Projekt #20minutdlaMATEMATYKI

Matematyka stereotypowo kojarzona jest jako nieprzyjemny i trudny przedmiot szkolny, który rozumieją tylko wybrani. Wielu dorosłym na samo wspomnienie lekcji matematyki w szkole wracają najgorsze wspomnienia. Prawdopodobnie dlatego, że kojarzą swoją matematyczną edukację z niepowodzeniami i trudnościami. Mimo że wielu z nas już w liceum podjęło decyzję, że z matematyką w życiu nic wspólnego mieć nie będzie, to w dorosłym życiu okazało się, że nie da się od niej uciec: zakupy, remont, liczenie oprocentowania kredytu, netto, brutto… a nawet zmienianie proporcji podczas pieczenia ciasta – to właśnie matematyka, która jest wszechobecna w naszym życiu i nie da się od niej uciec. Nic dziwnego, że nazywana jest królową nauk. Dlatego zamiast uciekać, lepiej już od najmłodszych lat się z nią zaprzyjaźnić. Tylko jak to zrobić?

Zuzanna Jastrzębska-Krajewska – @Pani Zuzia

W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole przystąpiło do Projektu matematycznego #20minutdla MATEMATYKI, którego głównym celem jest wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej, zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w środowisku przedszkolnym, szkolnym i domowym.

Projekt ma na celu:

  • Zachęcenie przedszkoli i szkół podstawowych [klasy I-III] do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej. W przypadku klas początkowych – wyciąganie zadań matematycznych z kartki papieru [podręczników] do nauczania czynnościowego, używanie liczmanów, itd.
  • Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej [która ma przełożenie zarówno na edukację przedszkolną, jak i wczesnoszkolną]
  • Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy placówek z rodzicami
  • Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w Dziecięcej Matematyce® przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej, jak i domowej
  • Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do prowadzenia zajęć, zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami
  • Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych
  • Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki
  • Utrwalenie własnych wiadomości i umiejętności z zakresu podstaw matematyki

Projekt matematyczny #20minutdlaMATEMATYKI będzie prowadzony przez nauczycieli we wszystkich grupach. Nauczyciele dostosują go do możliwości rozwojowych dzieci. Projekt zakłada współpracę z rodzicami, podpowiadając sposoby na rozwijanie umiejętności matematycznych w życiu codziennym. Zainteresowani rodzice otrzymają przykładowe zadania do wykonania w domu, np. przeliczanie produktów w koszyku na zakupach czy też segregowanie skarpetek.

Kierownikiem i autorem projektu jest pani Zuzanna Jastrzębska-Krajewska (www.jastrzebskakrajewska.pl)
Partnerami projektu są:
• Bliżej Przedszkola – Partner Medialny
• Fundacja Wspomagania Rozwoju Dzieci Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – Partner
Merytoryczny i Strategiczny
• Przedszkole Szesnastka im. I. Kwintowej w Olsztynie – Partner Organizacyjny

O projekcie opowiada jego autorka

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stroniehttps://www.jastrzebska-krajewska.pl/20minutdlamatematyki—projekt

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.