...

Początek Roku Szkolnego

Zakończyły się wakacje i rozpoczął nowy rok szkolny 2022/2023. Do naszej przedszkolnej rodziny dołączyły nowe przedszkolaki i dzieci w żłobku. Przez kilka kolejnych dni będziemy skupiali się na adaptacji nowych dzieci w naszej placówce. To bardzo ważny krok w ich młodym wieku i nie możemy pozwolić na to, aby przeżyły traumę w nowym miejscu. Zależy nam aby czuły się w Domku Elfów swobodnie i bezpiecznie. Co najważniejsze, aby ich rodzice byli spokojni o swoje pociechy.
Wychowawczynie otoczyły już opieką wszystkich swoich podopiecznych. Jeśli trzeba służą kolanami i czułymi uściskami by dzieci poczuły się raźniej. Rok szkolny rozpoczynamy zatem zajęciami, które przede wszystkim mają służyć łatwej adaptacji w przedszkolu oraz integracji z nowymi koleżankami i kolegami oraz wychowawczyniami. Wierzymy, że dzieci szybko się zaaklimatyzują.

Nowy rok szkolny to rozpoczęcie regularnych zajęć zgodnych z podstawą programową dla poszczególnych grup wiekowych. Po przerwie wakacyjnej wracają także instruktorzy, którzy poprowadzą z chętnymi dziećmi zajęcia dodatkowe. W tym roku szkolnym będą to ceramika, taniec, legorobotyka oraz zajęcia sportowe Drużyny Kangura. Zajęcia, które wpisały się już w nasz harmonogram, od samego początku sprawiają dzieciom sporo frajdy. Są to zajęcia dobrowolne, podczas których nasi podopieczni mogą rozwijać się manualnie, artystycznie oraz sportowo. Zajęcia mają sporo zalet.
Aby dać dzieciom szansę ich poznania i podjęcia decyzji czy chciałyby w nich uczestniczyć,  z początkiem września organizujemy dla wszystkich przedszkolaków zajęcia pokazowe. Są to zajęcia bezpłatne.
Odbyły się już zajęcia pokazowe ceramiki, Drużyny Kangura oraz taneczne.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.