...

Nauka kodowania – nowe zajęcia w ofercie przedszkola

Z ogromną radością pragniemy poinformować, iż w tym roku szkolnym oferta naszych zajęć została wzbogacona o zajęcia z kodowania dla dzieci.

Kodowanie to temat coraz częściej przewijający się w mediach, rozmowach rodziców, w szkołach. Kodowanie zostało wprowadzone w szkołach zwyczajnie, na zajęciach informatycznych. My podstawowe zagadnienia programistyczne wdrażamy podczas zabaw, aktywizując dzieci bez użycia tabletów, czy smartfonów. Starannie dobieramy zabawy do potrzeb i możliwości rozwojowych naszych wychowanków. Elementy kodowania wprowadzamy do zajęć nie tylko matematycznych, ale również językowych, artystycznych, czy nawet ruchowych.

Wplatając kodowanie do codziennych zajęć, kształtujemy kompetencje miękkie dzieci, pracę zespołową, logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów. Kompetencje te z całą pewnością przydadzą się dzieciom w przyszłości.

Dzięki zajęciom z kodowania dzieci rozwijają umiejętność planowania, swobodnej wypowiedzi. Tworzenie wzorów pozwala na rozwijanie kreatywności oraz umiejętności kategoryzowania czy myślenia algorytmicznego. Jednym słowem same plusy.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.