...

Mikołajki z Teatrem Katarynka

Wspaniały był to dzień, kiedy gościł u nas Teatr Katarynka ze swoim przedstawieniem. Po przedstawieniu, na dzieci czekała kolejna niespodzianka. Odwiedził nas Święty Mikołaj! Emocje sięgały zenitu. Najmłodsze dzieci zerkały z pewnym dystansem na naszego gościa. Wspólne tańce i śpiewanie piosenek skruszyło jednak pierwsze lody.

Święty Mikołaj z przyjemnością poczęstował się mlekiem i ciasteczkami, które przygotowały dla niego przedszkolaki. Porozmawialiśmy o tym czy wszyscy byli grzeczni, a Mikołaj opowiedział o swojej pracy. Po rozdaniu prezentów, odbyła się jeszcze mała sesja fotograficzna z naszym gościem. Zdjęcia indywidualne prześlemy rodzicom już niebawem drogą e-mailową.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.