...

Mikołajki

Długo wyczekiwany gość nareszcie nas odwiedził. Święty Mikołaj w towarzystwie Śnieżynki – cioci Paulinki, powitał serdecznie wszystkie dzieci. Starsze znają już Mikołaja, młodsze zaś patrzyły na przybyłego gościa z zaciekawieniem.

Pani dyrektor powitała Mikołaja i zaprosiła do obejrzenia i wysłuchania piosenek przygotowanych przez dzieci.

Po części artystycznej Święty Mikołaj wręczył wszystkim dzieciom upominki. Na pamiątkę naszego spotkania zrobiliśmy jeszcze małą sesję fotograficzną. Indywidualne zdjęcia dzieci z Mikołajem wyślemy rodzicom drogą e-mailową.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.