MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Miło nam poinformować, iż grupa Świetlików bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY edycja 2021/2022.

Celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa w Polsce i za granicą. Program na na celu między innymi zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych. Tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela. Wprowadzenie dziecka w świat literatury. Budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną. Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych. Propagowanie praw dziecka.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.
Projekt trwa od 13 września 2021r. do aż 31 maja 2022r. i składa się z 6 modułów. Kolejno: KSIĄŻKI DZIECIŃSTWA. MAŁY MIŚ W ŚWIECIE EMOCJI. DBAMY O ZDROWIE Z MAŁYM MISIEM. ZMISIOWANY EKO KALENDARZ. MISIOWE LABORATORIUM CZTERECH ŻYWIOŁÓW. MAŁY MIŚ I SUPERTAJNY PROJEKT.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na oficjalnej stronie organizatora https://www.mac.pl/malymis

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl