...

Mała i duża ojczyzna

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To ważne święto w historii Polski, dlatego minione dni upłynęły nam poznawaniu naszych tradycji narodowych, symboli i rozmowach na temat naszej ojczyzny.

Chochliki poznały polskie legendy, a także piekły staropolski chleb. Skrzaty miały zajęcia z mapą Polski. Dowiedziały się z jakimi państwami graniczy nasz kraj. Elfy dowiedziały się czym jest ojczyzna, ta duża i ta mała. Chłopcy poznali niezwykłe tradycje i stroje w polskich regionach.

Zwieńczeniem tygodnia była akademia z okazji Dnia Niepodległości.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.