...

Konkurs

Zapraszamy nasze przedszkolaki wraz z rodzicami do udziału w konkursie „Jesienne zwierzęta”.

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastyczno-technicznych dziecka. Rozwijanie jego wyobraźni oraz zachęcanie do aktywności plastycznej.

Jest to okazja do integracji rodzin poprzez wspólne wykonywanie pracy oraz rozwijanie kreatywności dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastyczno – technicznych.

Konkurs polega na wykonaniu zwierzęcia z darów jesieni (kasztany, żołędzie, liście, szyszki itp.)

Na prace czekamy do dnia 25.10.2023 roku.

Wyniki ogłosimy 26.10.2023.

W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz dyplomy dla dzieci, które wzięły w nim udział.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie konkursu.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.