...

Karnawał w żłobku

Po świątecznej przerwie wkroczyliśmy dziarsko w nowy rok. W żłobku w Piasecznie styczeń poświęciliśmy karnawałowi, zimie i sportom zimowym. Gdy pogoda sprzyjała spędzaliśmy czas na podwórku, korzystając z uroków zimy i śniegu, który zachęcał do zabawy.

Maluszki chętnie biorą udział we wszelkich aktywnościach, nie tylko ruchowych ale również tych manualnych. Podczas prac dzieci korzystają z różnych materiałów, form i technik. Z dumą obserwujemy ich postępy. Wspólne zabawy i współpraca zbliża dzieci do siebie, a grupy stają się coraz lepiej zżyte ze sobą.

W styczniu obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. W salach zaczęły rozbrzmiewać dźwięki piosenek, do których nasze maluchy próbowały nauczyć się tańczyć. Przy stoliczkach powstałaby zaś urocze i nawet pachnące upominki dla babć i dziadków.

Niewątpliwie ważnym wydarzeniem dla dzieci okazał się bal przebierańców. Dla komfortu naszych najmłodszych wychowanków grupy bawiły się oddzielnie. Maluszki w swojej sali, natomiast Świetliki miały do dyspozycji wielką salę ruchową. Obie na ten czas zostały przystrojone w kolorowe balony i serpentyny. Wychowawczynie zadbały o oprawę muzyczną oraz gry i zabawy dopasowane do wieku dzieci.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.