...

FUNNY JUDO – Nowe zajęcia w ofercie przedszkola

Funny Judo jest sportem dedykowanym dla dzieci już od 4 roku życia. Wysiłek ukierunkowany jest na maksymalne podniesienie sprawności podopiecznych. Do elementów składających się na naukę Funny Judo można zaliczyć: gry i zabawy ruchowe, naukę bezpiecznego upadania, elementy gimnastyki, akrobatyki i gimnastyki korekcyjnej, ćwiczenia z wykorzystaniem miękkich materacy i piłek.

Wraz z nauką i ćwiczeniem prawidłowego padania, co jest charakterystyczne dla judo, dzieci zdobywają umiejętności, dzięki którym mogą zapobiec ewentualnym urazom przy upadku z roweru, na rolkach, na nartach w trakcie różnych gier i zabaw.

W pierwszym okresie pracy z dziećmi w wieku 4-8 lat, nacisk położony jest na rozwój podstawowych ćwiczeń motorycznych takich jak: skoki przeskakiwanie, pełzanie, wspinanie, poruszanie się wokół własnej osi, przewroty i poznawanie łatwiejszych elementów gimnastycznych.

 

Najważniejszymi cechami zajęć JUDO są:

  • Ogólnorozwojowość

Różnorodne ćwiczenia oparte głównie na zabawach  w równym stopniu angażują wszystkie części ciała i grupy mięśniowe, tak iż są doskonałą formą wspomagającą prawidłowy rozwój.

  • Dostępność

Uczestniczyć mogą w nich wszystkie dzieci nie zależnie od płci, wzrostu, wagi, poziomu sprawności, o każdej porze roku i w każdą pogodę.

  • Bezpieczeństwo

Odbywają się na przystosowanych salach z zamortyzowanym podłożem, bez obuwia i innych twardych elementów ubioru czy wyposażenia. Dzieci uczone są kontroli nad własnym ciałem, bezpiecznego poruszania się, upadania i kontaktu z partnerem

  • Wszechstronność

Wykorzystywane są naturalne formy ruchu, ćwiczenia w podgrupach i z partnerem, tak iż dziecko przygotowane jest do podjęcia każdej formy aktywności fizycznej w przyszłości.

  • Prospołeczność

Zajęcia w grupach w oparciu o tradycyjny japoński model JUDO, uczą dyscypliny, higieny, tolerancji, zdrowej konkurencji, właściwego kibicowania, dbałości o bezpieczeństwo współćwiczących, poszanowania dla autorytetu Trenera – Wychowawcy. Rozwijają kreatywność i poczucie własnej wartości. Zajęcia prowadzone są w sposób przyjemny dla wszystkich uczestników, pozostawiają miłe wrażenie i pozytywny stosunek do jakiejkolwiek podejmowanej w przyszłości aktywności fizycznej!

 

Zajęcia prowadzi Maciej Zacheja, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. Swoją przygodę z judo rozpoczął w wieku 6 lat. Od tego czasu sport stał się ważnym elementem jego życia a systematyczne treningi pozwoliły mu wiele razy stanąć na podium i zdobywać medale mistrzostw Polski. Jest także członkiem kadry narodowej seniorów w judo. Posiada stopień trenera II klasy judo (1 dan). Dodatkowo jest instruktorem narciarstwa zjazdowego i kulturystyki. Od 5 lat prowadzi zajęcia judo z dziećmi 3 – 10 lat. Praca ta daje mu wiele satysfakcji i zadowolenia. Stara się tak organizować zajęcia aby każde dziecko na miarę swoich możliwości odnosiło sukces a na zajęciach panowała miła i przyjazna atmosfera.

Copyright 2024 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.