...

Dzień Edukacji Narodowej

Dziś jest Dzień Edukacji Narodowej. To święto wszystkich tych, którzy przekazują swoją wiedzę innym. W Domku Elfów mamy doskonały zespół nauczycieli i opiekunek oraz pracowników administracji. Każdy traktuje swoją pracę tutaj jak największą pasję. Doceniają to dzieci, rodzice oraz dyrekcja placówki. Nie mogliśmy wybrać lepiej.

Ciocie, to bohaterki drugiego planu naszych relacji. Nie widać ich zbyt często w kadrze, bo to one za nim stoją próbując uwiecznić postępy swoich podopiecznych, by móc pokazać rodzicom co nowego nauczyły się ich dzieci. To one wpadają na ciekawe pomysły zabaw czy zajęć i projektów. Wszystko co potrafią Wasze dzieci to w ogromnej mierze właśnie ich zasługa. Do g
Dziś chcemy docenić ich pracę.  Życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych. By ich pasja nigdy nie przeminęła.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.