...

Dzień Dziecka

To był dzień uśmiechu i radości. Z okazji Dnia Dziecka na nasze przedszkolaki czekało mnóstwo atrakcji. Z pomocą zaproszonych animatorów rozpoczęła się wesoła zabawa w towarzystwie naszego specjalnego gościa Minionka. Były tańce i zabawy ruchowe, bańki mydlane i kolorowe balony. Nie mogło zabraknąć także małych upominków dla naszych milusińskich.

 

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.