...

Dzień Babci i Dziadka

Wszystkie dzieci już gotowe,

By wygłosić swoją mowę.

By zaśpiewać życzeń słowa,

Cała grupa jest gotowa.

Proszę Państwa zaczynamy

Wszyscy pięknie Was witamy.

Uśmiech szczery, buziak wielki,

Powiemy wierszyki, zaśpiewamy piosenki!

 

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.