...

Czekając na święta

Kto jak nie dzieci, czeka na święta Bożego Narodzenia z taką ekscytacją. Przedświąteczna gorączka, choinki, zakupy, prezenty, Św. Mikołaj, sprawiają, że grudzień nabiera szczególnego znaczenia. Poddajemy się z przyjemnością nastrojowi i staramy umilić dzieciom czas oczekiwania na Boże Narodzenie.

Jeszcze w listopadzie przygotowaliśmy specjalny kalendarz adwentowy, w którym umieściliśmy zadania na każdy dzień adwentu. Kiedy nastał 1 grudnia rozpoczęliśmy oficjalne odliczanie dni do świąt.

Wykorzystaliśmy minione dni na pokazanie dzieciom tradycji bożonarodzeniowych. Wychowawczynie wplatały je również w zajęcia programowe. Dzieci między innymi dzieliły wyrazy związane ze świętami na sylaby.

Przy okazji poznawania symboli świąt, poznawały i utrwalały figury koła i trójkąta.

Podczas zajęć była też okazja by wspólnie z dziećmi poćwiczyć logiczne myślenie, spostrzegawczość i zwrócenie uwagi na zwrot „duży/mały”.

Podczas zajęć języka angielskiego z ciocią Izą, Elfiki i Skrzaty uczyły się wyrazów związanych z ubiorem bałwanka, utrwalały kolory w języku angielskim oraz nazwy cyfr 1-9.

Nie mogło zabraknąć zajęć, podczas których nie powstałyby świąteczne dekoracje.

W ostatnim tygodniu adwentu skupiliśmy się na przygotowaniu słodkich upominków dla rodziców.

Świadomi tradycji i symboli bożonarodzeniowych jesteśmy gotowi, by pożegnać się na czas świąt.

Życzymy wszystkim, aby święta minęły w miłej rodzinnej atmosferze. By był to czas wytchnienia od codziennej gonitwy, pracy i obowiązków. By stał się okazją do wspólnego spędzenia czasu, pełnego radości, śmiechu.

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.