...

Badania przesiewowe w przedszkolu

W trosce o zdrowie oraz prawidłowy rozwój naszych przedszkolaków, organizujemy regularne badania przesiewowe. Ich wyniki pozwalają na szybką reakcję rodziców w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości.  Dzięki przeprowadzaniu badań przesiewowych w przedszkolu, zapewniamy dzieciom maksymalne poczucie bezpieczeństwa i komfortu.  Zawsze towarzyszy im luźna atmosfera, pozwalająca na przeprowadzenie szczegółowej oceny lekarza.

Tym razem wyszliśmy z inicjatywą zaproszenia specjalisty ze SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY „RĘKA GŁOWA NOGA”, który wykona przesiewowe badanie słuchu i przetwarzania słuchowego naszych wychowanków.  Badaniem są objęte dzieci powyżej 2,5 roku życia. Jest ono bezpłatne dla rodziców i już wkrótce otrzymają informację zwrotną w przypadku konieczności przeprowadzenia dogłębnych badań słuchu w specjalistycznym ośrodku.

Badania będą przeprowadzane przez cały listopad. Są to indywidualne spotkania dziecka ze specjalistą, które trwają około 30 – 45 minut. Jeżeli będzie potrzeba w obecności Wychowawcy – zostaną wykonane:

 • badanie audiometrem tonalnym (badanie słuchu)
 • badanie przesiewowe wyższych funkcji słuchowych  (badanie przetwarzania słuchowego)

oraz

 • badanie odruchów pierwotnych (zgodnie z INPP)

Czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego – znane również jako Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego to zespół objawów wynikających z zaburzeń zmysłu słuchu. Objawy pojawiają się w efekcie występowania nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego. Taka sytuacja ma miejsce kiedy pacjent słyszy (podstawowe badania słuchu nie wykazują występowania problemów), ale nie słucha  – zachowuje się i funkcjonuje podobnie do człowieka z niedosłuchem.  

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego najczęściej ujawniają się u dzieci w okresie przedszkolnym lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej, ponieważ wówczas gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu.

Objawy, które mogą sugerować występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego:

 • trudności z koncentracją uwagi
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • nieprawidłowe rozumienie usłyszanych treści – pytań, poleceń, instrukcji
 • mylenie podobnie brzmiących słów
 • nieprawidłowe natężenie głosu – mówienie zbyt cicho i monotonnie lub zbyt głośno i szybko
 • ubogie słownictwo
 • problemy z nauką języków obcych
 • wada wymowy
 • trudności z czytaniem i pisaniem
 • niemuzykalność
 • obniżona koordynacja ruchowa
 • niewyraźne, dysgraficzne pismo
 • mylenie strony lewej i prawej
 • męczliwość lub nadaktywność
 • trudności w regulacji emocji, np. zbytnia płaczliwość, drażliwość, impulsywność
 • wycofywanie się z kontaktów społecznych
 • sprawianie wrażenia nieobecnego

Zwracamy w tym miejscu również uwagę rodziców na badanie odruchów pierwotnych.

W momencie narodzin dziecko ma minimalną kontrolę nad ruchami swojego ciała. W pierwszych tygodniach życia odruchy pierwotne pojawiają się jako niezależna od woli dziecka reakcja na pewne bodźce. Stopniowo przekształcają się one w bardziej zaawansowane umiejętności motoryczne. Wczesne odruchy zapewniają swego rodzaju trening dla wielu aspektów późniejszego funkcjonowania. Rozwój mózgu niemowląt w pierwszym roku życia powoduje, że połączenia do wyższych partii mózgu stają się silniejsze, a odruchy pierwotne są stopniowo zastępowane przez bardziej dojrzałe wzorce reakcji – odruchy posturalne. Te odruchy posturalne wspierają kontrolę równowagi, postawy i ruchu w środowisku opartym na oddziaływaniu grawitacji. Ich rozwój znajduje odzwierciedlenie w rosnącej możliwości niemowlęcia do kontrolowania swojego ciała, postawy oraz ruchów dowolnych.

Jeśli odruchy pierwotne nie wygasną, a odruchy posturalne nie wykształcą się do czasu, kiedy dziecko osiągnie wiek szkolny, to mogą one kolidować z rozwojem bardziej złożonych umiejętności.

Poszczególne odruchy pierwotne, które pozostają aktywne u dziecka w starszym wieku, mogą mieć wpływ między innymi na:

Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny (ATOS)

 

 • koordynację ręka-oko – trudności, takie jak zdolność do kontrolowania ramienia i dłoni podczas pisania;
 • zdolność przekroczenia pionowej linii środkowej ciała – na przykład praworęczne dziecko może trudność z pisaniem po lewej stronie kartki;
 • rozbieżność pomiędzy wypowiedziami ustnymi i pisemnymi;
 • rozwój poprzecznych ruchów gałek ocznych – takich jak wodzenie wzrokiem, które jest niezbędne do czytania i pisania;
 • kontrolę automatycznego utrzymania równowagi;
 • dwustronną (bilateralną) integrację – zróżnicowane i zintegrowane wykorzystanie obu stron ciała;
 • rozwój lateralizacji – na przykład skrzyżowaną lub nieustaloną.

 

Symetryczny Toniczny Odruch Szyjny (STOS)

 

 • integrację górnych i dolnych części ciała – na przykład podczas pływania,
 • postawę podczas siedzenia – skłonność do pokładania się na biurku,
 • stopień rozwinięcia napięcia mięśniowego,
 • koordynację ręka-oko,
 • umiejętność usiedzenia w jednym miejscu,
 • koncentrację uwagi.

 

Odruch Galanta

 

 • umiejętność usiedzenia w jednym miejscu,
 • uwagę,
 • koordynację,
 • postawę,
 • moczenie nocne,
 • skrzywienie kręgosłupa – skoliozę.

 

Toniczny Odruch Błędnikowy (TOB)

 

 • problemy posturalne – szczególnie podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe,
 • tendencję do chodzenia na palcach,
 • równowagę,
 • chorobę lokomocyjną,
 • trudności w zakresie oceny kierunku i przestrzeni,
 • ruchy gałek ocznych – wpływające na czytanie,
 • percepcję wzrokową – wpływające na czytanie i pisanie,
 • niechęć do aktywności fizycznej – szczególnie podczas WF.

 

Odruch Moro

 

 • nadwrażliwość,
 • nadreaktywność,
 • słabą kontrolę impulsów,
 • nieumiejętność ignorowania bodźca – wpływ na koncentrację uwagi, zwiększenie rozpraszalności,
 • przeciążenie sensoryczne,
 • lęk,
 • labilność emocjonalną,
 • niedojrzałość emocjonalną i społeczną.

 

Więcej informacji o odruchach pierwotnych można znaleźć na stronie Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Źródło:
http://www.inpp.pl/odruchy-173.html
https://www.facebook.com/inppPolska/

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.